Hier is het mogelijk om een enkel formulier of meerdere formulieren tegelijk te exporteren. Ook kan de opgeslagen data, aangemaakte weergaven en stijlen van het gekozen formulier mee geëxporteerd worden. Inzendingen kunnen ook als CSV-bestand geëxporteerd worden om ze dan in Excel te kunnen gebruiken. Hebben we een Formidable XML bestand aangemaakt by way of de “Exporteer” functie dan kunnen we die weer importeren: Zo kunnen we eenvoudige een eerder gemaakt formulier van de ene website naar de andere kopiëren.

Aan de nummers is geen scheidingswaarde toe te kennen om hier een eigen rekenwaarde mee te creëren. Wil je een eigen rekenfactor toevoegen dan dien je de Radio Button te gebruiken. Het is raadzaam om het label van het veld een voor jezelf duidelijk herkenbare naam te geven en ook de veldsleutel te benoemen. Daarmee wordt het gebruik van het veld bij andere velden met dynamische waarden of het maken van formulier-acties en weergaven eenvoudiger.

Really Simple Ssl (gratis)

  • Probeer een domeinnaam huge te leggen die makkelijk op te schrijven en te onthouden is.
  • Dus je kunt een van de beste hostingpakketten krijgen voor een enorm lage prijs.
  • Na het selecteren van het WordPress hostingpakket is het tijd om een domeinnaam huge te leggen.
  • Ze raden zelf het GoGeek-pakket van 12 euro per maand voor het de eerste contractperiode aan.
  • Maar ik denk dat kleinere webshops ook prima op een GoBig-pakket kunnen van 6.50 per maand .

Veelal geeft het veldlabel al aan wat er in het veld ingevuld dient WordPress hosting te worden: Het label dient bij voorkeur kort en duidelijk te zijn.

Het veld is dan namelijk herkenbaar. De sterbeoordeling kan gebruikt worden om de gebruiker eenvoudig een rating te late geven. Het aantal te tonen sterren is in te stellen. De stijl van de sterren is niet instelbaar through WordPress de standaard stijlen en dient dan via “Eigen CSS” te worden opgemaakt. Via het veldlabel geven we het veld een ‘zichtbare’ naam voor de gebruiker.

De Add-On’s worden als extra plugin geïnstalleerd. De export-functie kan gebruikt worden om een backup te maken of om een gemaakt formulier te kopiëren naar een andere web site:

Dan wordt dit veld ingezet om het bericht in op te maken. Bij grotere formulieren is het aanvinken van de eerste optie een aanrader. De formulieren-editor WordPress laadt sneller bij het opslaan. De “CSS Layout Klassen” worden voornamelijk gebruikt om meerdere velden op één rij te plaatsen.

Willen we meer uitleg kwijt kunnen we eventueel de veldbeschrijving gebruiken en/of een placeholder plaatsen. Het is mogelijk om een pagina te maken met een formulier welke gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de gebruiker een WordPress-bericht aan te laten maken.

Een Website Laten Maken?

Wijzigen we een ras in het rassen-formulier is die wijziging dan ook direct beschikbaar op het formulier waar we de lookup gebruiken. Een veld kan gevuld worden met data uit andere velden van het formulier of zelfs uit knowledge van een ander formulier. Zo kunnen gegevens uit verschillende velden gekoppeld worden en ingevuld worden in één veld. “Add-On’s” zijn further toevoegingen of uitbreidingen aan de Formidable-plugin: Zo is er een Add-On om gegevens te koppelen aan MailChimp, een Add-On om een login-scherm te maken en ga zo maar verder.

Via de CSS Layout Klassen is het ook mogelijk om bij de meerkeuze-opties de opties in meerdere kolommen te tonen en rekenvelden op te maken. Via een lookup kunnen we information uit andere formulieren intergreren in het formulier om bijvoorbeeld een uitklapveld te vullen: In dit voorbeeld hebben we een formulier waarmee alle hondenrassen zijn opgeslagen. Op een ander formulier gebruiken we die opgeslagen rassen dan als uitklapbaar-keuze-veld om de gebruiker zo zijn/haar ras te laten kiezen.